Nhadat179.com

Nhà đất 179 cung cấp dịch vụ cần mua bán nhà đất ở TPHCM với chi phí hợp lý, chất lượng, nhanh chóng cùng sự chuyên nghiệp.


Quận 10

Tòa nhà 555 TOWER

Tòa nhà 555 TOWER

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận 10 Xem chi tiết
Tòa nhà SIAC BUILDING

Tòa nhà SIAC BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận 10 Xem chi tiết
Tòa nhà MIRAE BUILDING

Tòa nhà MIRAE BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận 10 Xem chi tiết
Tòa nhà MEKONG BUILDING

Tòa nhà MEKONG BUILDING

Hướng: Đông USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận 10 Xem chi tiết
Tòa nhà TNA BUILDING

Tòa nhà TNA BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận 10 Xem chi tiết
Tòa nhà TRUNG NAM BUILDING

Tòa nhà TRUNG NAM BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,5 USD/m2
Quận 10 Xem chi tiết
Tòa nhà MRM BUILDING

Tòa nhà MRM BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận 10 Xem chi tiết
Tòa nhà VIETTIN BANK BUILDING

Tòa nhà VIETTIN BANK BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 7,0 USD/m2
Quận 10 Xem chi tiết
Tòa nhà MBH BUILDING

Tòa nhà MBH BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận 10 Xem chi tiết
Tòa nhà HOÀNG ANH SAFORMEC BUILDING

Tòa nhà HOÀNG ANH SAFORMEC BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận 10 Xem chi tiết
Tòa nhà KIM KIM HOÀN MỸ BUILDING

Tòa nhà KIM KIM HOÀN MỸ BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận 10 Xem chi tiết
Tòa nhà VI AN BUILDING

Tòa nhà VI AN BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận 10 Xem chi tiết
Khách hàng đối tác
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...