Nhadat179.com

Nhà đất 179 cung cấp dịch vụ cần mua bán nhà đất ở TPHCM với chi phí hợp lý, chất lượng, nhanh chóng cùng sự chuyên nghiệp.


Quận Phú Nhuận

Tòa nhà NAM SÔNG TIỀN BUILDING

Tòa nhà NAM SÔNG TIỀN BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,5 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem chi tiết
Tòa nhà LÝ AN BUILDING

Tòa nhà LÝ AN BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,2 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem chi tiết
Tòa nhà VMG BUILDING

Tòa nhà VMG BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem chi tiết
Tòa nhà HÀ PHAN BUILDING

Tòa nhà HÀ PHAN BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,5 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem chi tiết
Tòa nhà MPC BUILDING

Tòa nhà MPC BUILDING

Hướng: Đông USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,5 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem chi tiết
Tòa nhà ĐÔNG Á BUILDING

Tòa nhà ĐÔNG Á BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem chi tiết
Tòa nhà NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH BUILDING

Tòa nhà NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem chi tiết
Tòa nhà VP BANK BUILDING

Tòa nhà VP BANK BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem chi tiết
Tòa nhà M-STAR BUILDING

Tòa nhà M-STAR BUILDING

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,0 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem chi tiết
Tòa nhà SONATA BUILDING

Tòa nhà SONATA BUILDING

Hướng: Tây USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,0 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem chi tiết
Tòa nhà INTAN BUILDING

Tòa nhà INTAN BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem chi tiết
Tòa nhà VĂN OANH BUILDING

Tòa nhà VĂN OANH BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem chi tiết
Khách hàng đối tác
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...